Säkerhet, Hälsa & Miljö

Säkerhet, hälsa och miljö ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete.

Vår verksamhet skall kännetecknas av att vi ständigt arbetar (systematiskt) med förbättringar inom dessa avseenden.

Vi skall uppfylla lagar, förordningar och andra krav inom de verksamheter vi verkar.

Vi strävar efter att erbjuda arbetsförhållanden som stimulerar medarbetare att vara effektiva, delaktiga, ta på sig ansvar och fortsätta utveckla sin totala kompetens.