Branta AB:s historia

Wallbergs är ett företag i entreprenadbranschen. Verksamheten består i huvudsak av krossning och försäljning av berg- och grusprodukter, losshållning, markarbeten och trailertransporter. Företaget har sitt säte på Wallbergs industriområde på Bränta i Ljusdal och är en del av koncernen Branta AB.
 
Verksamheten dras igång 1993 av Lars Wallbergs far Bror, i samband med att Banverket utförde arbeten på järnvägen som passerar Storsjön strax söder om Hennan. Där hade företaget två lastbilar och en hjullastare.
 
1993 köps det första krossverket in och uppdragen består till största delen av krossning och utkörning av grusmaterial till skogsbolagen.
 
1995 köper Lars Wallberg Stora Skogs verkstad i Hennan, och startar Wallbergs Verkstad i Hennan AB, tillsammans med sin mor Annika. De köper även ut kross- och åkeriverksamheten från Bror Wallberg. En person anställs. Företaget reparerar skogsmaskiner för Stora Skogs räkning och understödjer krossverksamheten med reparationer och chaufförsuppdrag.
 
1999 bryts åkeridelen av Wallbergs Verkstad ut och bildar ett eget bolag, Wallbergs Åkeri i Hennan AB (benämns hädanefter som Wallbergs). Företaget har 6 anställda. Omsättningen vid första bokslutet år 2000 uppgick till 8 miljoner kr.
 
Wallbergs räknar hem grusleveranserna till Ljusdals Kommun och ett upplag etableras i Ljusdal. På upplaget monteras en komplett vågutrustning för vägning av material och fordon.
 
2003 avyttras grusupplaget med tillhörande våg i Ljusdal till Hälsingefrakt. Som ersättning köps ett mobilt flisaggregat och flisning sker för Naturbränsles räkning i Hälsingland och i Dalarna. Ett trailerekipage köps in för att klara de egna transporterna. Man kan då själv styra när man skall flytta mellan de olika arbetsplatserna. Det var tidigare besvärligt då man måste beställa trailer i förväg. Transporter utförs även för externa kunder.
 
Kundstocken omfattar här bl.a. Vägverket, Peab, NCC och skogsbolagen. Arbeten utförs i huvudsak i Gävleborgs-, Kopparbergs- och Västernorrlands län. Under ett år krossas det ca 0,5 miljon ton grus- och bergmaterial och det sprängs loss ca 1 miljon ton berg. Under åren som gått har företaget utvecklats positivt med ett ökande antal uppdrag och personalstyrkan har ökat successivt och antalet årsanställda uppgår 2003 till 15 personer och omsättningen till 22 miljoner kr.
 
2004 bildas Dimstone AB.
 
2005 fick Wallbergs tillstånd för en bergtäkt på Bränta och första salvan sköts i april samma år.
 
I maj 2007 blev detaljplanen för Bränta klar. Kommunen döpte senare industriområdet till Wallbergs Industriområde. 2007 började vi göra iordning grunden för nya verkstaden på Bränta. I september 2008 flyttade kontoret dit. Wallbergs Verkstad i Hennan AB flyttade senare under året sin verksamhet från Hennan till Bränta.
 
I Juni 2009 köpte Branta AB in Ljusdals Smide AB och de flyttar med sin verksamhet och sex anställda till Bränta och tar över Wallbergs Verkstads verksamhet där. Wallbergs Verkstad läggs vilande.
 
2009 köps Sandviks gamla lokaler i Arbrå in och företaget Arbrå Industricenter AB bildas. Wallbergs äger 50% av aktierna.
 
I slutet av 2009 bildas Branta AB. Branta köper upp de andra bolagens aktier och en koncern bildas. (Wallbergs, Ljusdals Smide, Tepir, Dimstone)
 
31 augusti 2011 startas ett bolag som senare får namnet WTJ Konstruktion AB. I Arbrå Industricenters lokaler i Arbrå startas en verksamhet med bl a en kantpress på 177 ton och Sveriges största svetsrobot. Bolaget ägs till 49% av Branta AB.
 
2013 bildas Lobonäs Kraft AB. Dimstone AB äger 25% av företaget. De bygger en kraftstationsbyggad och renoverar en kraftverksturbin för att få igång kraftverket i Lobonäs på nytt.

2013 bildas bolaget SlåttX AB, Branta AB äger bolaget.
 
2014 bildas bolaget KraftX AB. Branta AB äger bolaget till 50% via Wajo AB (fd Tepir AB)
 
2016 säljer Branta sin andel i WTJ Konstruktion AB. Vi krossade tillfälligt i Göteborg på bergsidan (det tillfälliga blev mer permanent och några år senare har vi ett gäng krossar i Väst).

2017 säljer Branta sin del i Arbrå industricenter AB och köper upp Bollnäsföretaget Lennart Hammarströms trädgårdsanläggningar AB. En stor beställning av 15 st Volvo hjullastare och grävmaskiner anländer.

2020 byter Lennart Hammarstörms trädgårdsanläggningar AB namn till Anläggarteamet i Hälsingland AB. På bergsidan består maskinparken av 10 dubbelkrossar, 1 st  "trippel"kross (metsogrupp med tre krossar), 4 st förkrossar, 3 st efterkrossar, 8 sorteringsverk, 2 st Telestack och ett gäng grävare och hjullastare. 

2021 säljs Anläggarteamet i Hälsingland AB. 
 
2023 bildas Bygges i Hennan AB och15 maj samma år säljs Kraftx AB. Wallbergs drar igång med losshållning efter många års uppehåll.,

2024 byter Wallbergs Åkeri i Hennan AB namn till Wallbergs i Hennan AB.