Om oss

Inom vårt företag arbetar alla aktivt med hög servicenivå. Vi medverkar till att ge kunden vad kunden vill ha.  

Vi värnar om det naturliga kretsloppet både när det gäller material och återvinning i hela vår verksamhet. Vårt agerande präglas av respekt för andras åsikter och värderingar gällande miljöfrågor. 

Vårt förebyggande arbete med riskanalyser enligt BAS P & U (planering & utförande) i kombination med hög kunskapsnivå och personligt ansvar hos varje medarbetare säkerställer vårt arbete ute på entreprenad/projekt. 

Vi har stort engagemang i miljöfrågor vid samtliga uppdrag, vilket hjälper oss att fatta affärsmässigt sunda beslut och bidrar till ständig kompetensutveckling.

Genom SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete), går vi återkommande igenom riskanalyser i verksamheten och inventerar samt identifierar de risker som våra anställda utsätts för i sin anställning på alla nivåer. 

Vår verksamhet kännetecknas av att vi ständigt arbetar med förbättringar.

Vi strävar efter att erbjuda arbetsförhållanden som stimulerar medarbetare att vara effektiva, delaktiga, ta på sig ansvar och fortsätta utveckla sin totala kompetens.

Vi levererar bergmaterial enligt de krav standarderna på ballast kräver.

Vi uppfyller lagar, förordningar och andra krav inom de verksamheter vi verkar.

Vi bygger förtroende genom en återkommande dialog om vårt miljöarbete både vid våra entreprenader samt heltäckande serviceåtagande.