Kvalitét

Kvalitet ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete.

Vår verksamhet skall kännetecknas av att vi ständigt arbetar med förbättringar.

Vi strävar efter att erbjuda arbetsförhållanden som stimulerar medarbetare att vara effektiva, delaktiga, ta på sig ansvar och fortsätta utveckla sin totala kompetens.

Det arbete vi utför ska ge nöjda kunder som efterfrågar våra tjänster på nytt.

Vi ska leverera bergmaterial enligt de krav kunderna ställer.