Västerbacke bergtäkt

Västerbacke bergtäkt ligger i Örnsköldsviks kommun

Täkten är certifierad enligt 2+ för att producera följande material:
0/4 till Betong enligt SS-EN12620
8/16 till Betong enligt SS-EN12620
16/22 till Betong enligt SS-EN12620
0/32 till Väg enligt SS-EN 13242

Andra fraktioner finns också till försäljning i täkten.
 

Ring Fredrik på 0651-176 45 om ni vill köpa material.

Västerbacke bergtäkt
Västerbacke 147
894 95  MOLIDEN
 

   

loading...