Grusförsäljning / Täkter

Vi har material till försäljning i ett antal andra berg- och moräntäkter. 

Vi har tillstånd för att kompostera rötslam som efter några års kompostering blir anläggningsjord som vi kan sälja vidare.

Behöver du transport till ditt material så kan vi ordna det med.

I undermenyerna ser ni vilka berg- och moräntäkter vi i koncernen har tillstånd för.


Vill du köpa material så ringer du 0651-176 06 

  

loading...

Produkter

Flera av våra produkter är CE-märkta (EN13242, EN13043 och EN12620)

Berg

Stenmjöl 0/2 - används till plattsättning

Makadam är krossat berg, som inte innehåller några nollfraktioner.
Makadam 4/8      används som halkbekämpning på trottoarer och gångbanor.
Makadam 8/11    används till gårdsplaner
Makadam 8/16    används till gårdsplaner och dräneringar
Makadam 16/32  används till dränering och täktdikning

Slitlager 0/16       
Bärlager 0/32
Förstärkningslager 0/80
Ensteg 0/150

Grus
Grus 0/8           används vid gjutning och infiltrationer


Singel är sorterat naturgrus som inte innehåller nollfraktioner.
Singel 8/16      används vid gjutning, dräneringar och infiltrationer.
Singel 16/32    används vid gjutning, dräneringar och infiltrationer.

Anläggningsjord