Grusförsäljning

I vår bergtäkt på Wallbergs industriområde, Bränta  har vi ett stort antal materialsorteringar till försäljning. Vi säljer även anläggningsjord.

Många av de som köper material av oss har egna passagebrickor och kan på så sätt hämta och väga materialet själva, dygnet runt, året runt.

Förutom bergtäkten på Bränta har vi material i ett antal andra berg-, grus- och moräntäkter.

Vi kan även ordna med transporten.

Intresserad? Kontakta oss på 0651-176 06!
 

  

loading...

Våra produkter

Flera av våra produkter är CE-märkta.

Berg

Stenmjöl 0-2 - används till plattsättning
Makadam är krossat berg, som inte innehåller några nollfraktioner.
Makadam 4-8 - används som halkbekämpning på trottoarer och gångbanor.
Makadam 8-11 - används till gårdsplaner
Makadam 8-16 - används till gårdsplaner och dräneringar
Makadam 16-32 - används till dränering och täktdikning
Slitlager 0-20
Bärlager 0-32
Förstärkningslager 0-80
Ensteg 0-150

Grus
Grus 0-8 - används vid gjutning och infiltrationer
Singel är sorterat naturgrus som inte innehåller nollfraktioner.
Singel 8-16 - används vid gjutning, dräneringar och infiltrationer.
Singel 16-32 - används vid gjutning, dräneringar och infiltrationer.

Anläggningsjord